DEELNAME AAN STUDIE KCE

DEELNAME AAN STUDIE KCE

Op vraag van het Federaal Kabinet van Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke onderneemt het KCE een studie om de maturiteit van geïntegreerde zorg in België te schetsen en heeft het de ambitie om stakeholder gedreven actiepunten voor het toekomstig beleid te formuleren. Details van de studie kunt u hier 

<https://kce.fgov.be/nl/studie-2021-54-hsr-ge%C3%AFntegreerde-zorg> terugvinden.

De studie stoelt op een stakeholderbevraging zowel bij organisaties en vertegenwoordigers van de zorgberoepen, ziekenhuizen, thuiszorg, mutualiteiten, overheden, spelers actief in de sociale sector en natuurlijk ook patiënten. Hict is, samen met Profacts, verantwoordelijk voor het capteren van het patiënten perspectief inzake geïntegreerde zorg via een online bevraging.

De vragenlijst (zie bijlage) is opgebouwd uit 3 delen:

* Socio-demografische karakteristieken en gezondheidsprofiel
* Perceptie van kwaliteit van leven (EQ-5D-5L)
* Evaluatie van geïntegreerde zorg (PACIC)

We hebben jullie hulp nodig om leden/patiënten te rekruteren die een online vragenlijst van 10 minuten willen invullen over hoe zij zorg ervaren in hun regio.

Meer specifiek vragen we jullie om volgende online link via jullie nieuwsbrieven, website en/of sociale media te verspreiden: https://surveys.profacts-research.com/WebProd/cgi-bin/askiaext.dll?Action=StartSurvey&SurveyName=PROF002961&Source=2&Channel=3


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x