EVEN VOORSTELLEN

EVEN VOORSTELLEN

Wie zijn we?

De Astma en Allergiekoepel vzw is een informatie en documentatiecentrum rond astma en allergie en verdedigt de belangen van astmatische en allergische personen in de ruimst mogelijke zin.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

 • éénsluidende informatie verstrekken over astma en allergie
 • de belangen verdedigen van astmatische en allergische personen
 • samen met andere organisaties en instellingen projecten realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

Wat doen we?

De Astma en Allergiekoepel vzw verstrekt correcte en ongebonden praktische informatie over astma en allergie in een eenvoudig verstaanbare taal en is gericht naar astmatische en allergische personen, hun familie, hun omgeving (werk, school, vriendenkring, vereniging) en professionele hulpverleners.

Onze projecten op korte termijn:

 • het beantwoorden van een gratis infolijn 0800/84321
 • het uitbouwen van een website met recente informatie over astma en allergie
 • het organiseren van informatie-, sensibiliserings- en preventieprojecten rond allergie en astma op vraag van en in samenwerking met andere organisaties
 • het geven van voordrachten, bijscholings- of vormingsprogramma’s
 • het promoten van onze folders en brochures 

Onze projecten op lange termijn:

 • het verdedigen van de belangen van astmatische en allergische personen op alle domeinen en bij alle instanties
 • het publiek, en meer specifiek de astmatische en allergische personen, informeren, sensibiliseren en meer inzicht geven in de problematiek van astma en allergie
 • de overheid stimuleren om middelen vrij te maken voor meer preventie inzake astma en allergie
 • alle mogelijke actoren aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor de problematiek van astma en allergie, voorstellen voor preventieprojecten ondersteunen en helpen bij de integratie van de voorstellen in het bedrijfs- of verenigingsleven

Meer informatie kan u vinden in onze voorstellingsfolder.

Vragen? Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x